Pamiętnik wiejskiego proboszcza – Tak proste i tak trudne zarazem jest życie…

Dziś ograniczę się tylko do paru słów komentarza fragmentu, do którego lektury serdecznie zachęcam. Podkreślenia są moje, wyróżnione słowa mną poruszyły.

Jest każdemu z nas dane nasze „hic et nunc” – „tu i teraz”. Pomijając szczegóły, oryginalne dla każdego z nas, pewien element jest wspólny każdemu z nas – bycie pośród ludzi a tym samym pośród potrzeb – ich i naszych. W tych okolicznościach  Jezus chce się rodzić, żyć, w nich i dla nich zmartwychwstawać.   Doświadczyłem tego dziś po parokroć: odwiedził mnie parafianin, który czyni pewne chwalebne dzieło i się tym ze mną podzielił, ktoś inny zajął się ogrodem, przekonałem się też (już po raz któryś z rzędu), że całkiem nieźle radzę sobie w kuchni; „spotkałem się” telefonicznie z kolegą, z mamą. To wszystko, między innymi dzięki spostrzeżeniom i refleksji Św. Teresy z Avilla nabiera dla mnie szczególnego znaczenia:

Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie.

Bardzo często sama tego doświadczałam: Pan mi to powiedział. Widziałam niejako naocznie, że jeśli chcemy, aby niezmierzony Bóg ukazał nam swe tajemnice, powinniśmy wchodzić przez tę właśnie bramę. Nie należy szukać innej drogi, nawet jeśli kto osiągnął szczyty kontemplacji. Tą drogą idzie się pewnie i bezpiecznie. Od Pana i przez Pana otrzymujemy wszelkie dobra. On naszym Nauczycielem. Poza Nim nie znajdziemy pełniejszego i doskonalszego wzoru do naśladowania.

Czegóż więcej moglibyśmy pragnąć, niż mieć u boku tak wiernego przyjaciela, który nie opuści nas w trudnościach i utrapieniach, jak to zwykli czynić ziemscy przyjaciele. Szczęśliwy ten, kto miłuje prawdziwie i szczerze oraz kto jest z Nim zawsze. Popatrzmy na sławnego apostoła Pawła, który na ustach zawsze zdawał się mieć imię Jezusa, bo miał je również wyryte i odciśnięte na sercu. Kiedy to zrozumiałam, pilnie się zastanawiałam, i stwierdziłam, że niektórzy święci, wyróżniający się życiem kontemplacyjnym, jak Franciszek, Antoni Padewski, Bernard, Katarzyna Sieneńska, podążali tą właśnie drogą. Należy przeto iść tą drogą w pełnej wolności, zdając się całkowicie na Boga. Jeśli zechce zaliczyć nas do grona swych najściślejszych przyjaciół, chętnie przyjmijmy tę łaskę.

Ilekroć myślimy o Chrystusie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż starajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się łatwe i w krótkim czasie, bez trudu, dokonamy bardzo wiele.

Opublikowano Dzieje, Variae | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | 1 komentarz

O złych przyzwyczajeniach

Byłam na pewnym kongresie. Podczas paneli dyskusyjnych specjaliści dyskutowali, a widownia… no właśnie, spójrzmy na nią. Część, oczywiście, zaintesowana, słucha, robi nawet notatki, w przeznaczonym na to czasie zadaje pytania. Zdarzają się jednak inne sytuacje – a to ktoś rozmawia (na sali, w której trwa właśnie panel dyskusyjny) przez telefon, a to czyta gazetę, a to przegląda Facebooka… Nie mówiąc już o tym, że niektórzy wykorzystują także krzesło obok, by zarzucić tam zmęczone życiem nogi… Dodajmy, że wiek widowni zawiera się w większości w granicach 30-50 lat.

Początkowo przychodzi mi na myśl refleksja, że, gdyby przedstawiony wyżej opis dotyczył uczniów gimnazjum (czy, w ostateczności, nawet liceum), byłabym w stanie takie zachowanie zaakceptować. U studentów takie zachowanie już mnie irytuje. U ludzi biznesu natomiast, takich jak choćby uczestnicy przytoczonego kongresu, to niedopuszczalne! Trochę szacunku dla mówcy (wykładowcy, eksperta, dyskutantów, etc.)!

Doszłam jednak do wniosku, że takie przyzwolenie dla jednych, a wymaganie od kolejnych, nie jest do końca na miejscu. Jeżeli daję człowiekowi z gimnazjum/liceum przyzwolenie na lekceważenie innych (bo ten uczeń to przecież jeszcze prawie dziecko, taki niedoświadczony w życiu, przychodzi trudny etap dojrzewania, nastoletniego buntu, więc to praktycznie norma, że musi mieć jakieś swoje ,,wybryki”…), to taka osoba idzie potem na studia z takimi przyzwyczajeniami, a potem wchodzi w dorosłe życie, może zakłada własną działalność i złe przyzwyczajenia mogą pozostać. Trudny wiek trudnym wiekiem, ale trzeba zwracać uwagę, kształtować… Posłucha, nie posłucha – to inna sprawa, ale osoba otrzymuje sygnały, pewną informację zwrotną dotyczącą swojego zachowania.

W analogiczny sposób jak szacunek (czy jego brak) w stosunku do innych ludzi, można rozpatrzyć drogę chrześcijaństwa człowieka. Nikt nie rodzi się święty i to jest więcej niż pewne, że będą się w życiu pojawiały grzechy, momenty słabości. Niewłaściwe jest jednak założenie, że, przykładowo – na etapie wiary, na którym jestem, nie ma problemu, że popełniam pewien konkretny grzech, bo on ostatecznie nie jest taki straszny, a do doskonałości jeszcze i tak mam daleko. O tej doskonałości, to już kiedyś pisałam. Pewnie, że nie osiągnę doskonałości z dnia na dzień, ale nie mogę zadowolić się byle czym. Nie mogę zostać na ,,jako takim” poziomie, bo już jest nieźle. To za mało. A jeżeli dam sobie (czy komuś) przyzwolenie na jakieś zło, coraz trudniej będzie się go pozbyć. Wybaczcie, jeśli długość tego wpisu zniechęca, ale muszę jeszcze doprecyzować jedną rzecz. Mówiąc ,,przyzwolenie” mam na myśli świadome pozwolenie sobie czy komuś na jakieś zło (o możliwych przyczynach tego ,,pozwolenia” wspomniałam wyżej, nie będę się więc powtarzać). Nie chodzi mi o sytuacje ludzkich upadków, ale długotrwałą postawę, która po prostu na te upadki się godzi, przyzwala na nie.

Jezu, ufam Tobie!

Opublikowano behawioryzm, Formacja Sumienia | Otagowano , , , , , | 2 komentarzy

O kolorach i priorytetach

Modne ostatnio są tzw. kolorowanki antystresowe. Koloruję taką jedną, na której jest sporo małych elementów, takich jak np. liście roślin. Elementy są na tyle małe i znajdują się tak blisko siebie, że momentami trudno mi stwierdzić, który z nich jest liściem jednej rośliny, który drugiej, a który prześwitem tła. Kiedy jednak koloruję np. liście wychodzące z konkretnej gałązki, dostrzegam, czym są pozostałe rzeczy. Rysunek zaczyna nabierać sensu.

W życiu mam natłok zajęć i obowiązków. Nie zawsze jestem w stanie stwierdzić, które z nich są konieczne, a które mogę sobie odpuścić. Co trzeba więc zrobić? Chyba ustalić (lub przedefiniować) swoje priorytety. Zatrzymać się, przyjrzeć się sobie i zapytać siebie, do czego zmierzam? Co przybliża mnie do tego celu? Nie mogę ,,kolorować” w swoim życiu wszystkiego po kolei – nie mogę angażować się we wszystko, o czym tylko usłyszę. Czas zacząć wybierać świadomie.

Jezu, uświęcaj moje wybory!

Opublikowano Formacja Sumienia | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Nie ośmieszaj, byś nie został ośmieszony!

Jest akcja, która sprzeniewierza się mojemu sumienia. Jest też antyakcja – modlitewna, ale też sugestywna, bo połączona z konkretnym znakiem zewnętrznym. Co, kiedy pewnie w moim środowisku większość będzie za akcją, nie antyakcją? Boję się, że ktoś mnie wyśmieje. Czuję, że tak będzie, że mogę, że możemy – ja i inni członkowie tej mniejszości – zostać w pewien sposób napiętnowani. A to nie będzie fajne.

Spróbowałam spojrzeć na to w drugą stronę. Mianowicie, wyobrazić sobie człowieka będącego za akcją stanowiącego wyjątek w środowisku popierającym jednym głosem antyakcję. Przyjmijmy jednocześnie, że antyakcja jest chrześcijańska. Nie znaczy to, że niechrześcijanie nie mogą się z antyakcją zjednoczyć, ale że poglądy i przekonania będące motywami antyakcji wypływają z nauki Chrystusa. Mamy zarys sytuacji. Jak czuje się wyjątek od reguły? Na pewno osamotniony, ale – kochani – jeżeli czuje się także napiętnowany, ośmieszony, to coś jest nie tak. Co to za akcja modlitewna i opowiadająca się za dobrem, jeżeli ośmiesza innych ludzi?! Czy tak wygląda miłość chrześcijańska, czy tego uczył Jezus? Mogę się nie zgadzać, nie powinnam przyzwalać na zło, ale nie może się to wiązać z ośmieszeniem czy nienawiścią względem kogoś innego. W ten sposób tylko ośmieszam siebie i Kościół.

Jezu, naucz mnie Twojej Miłości!

Opublikowano Dzieje | Otagowano , , , , , | 1 komentarz

O ostrzeniu kredek

Znowuż moja antystresowa kolorowanka. Kredek mi się nie chce ostrzyć, więc dużo łatwiej wyjść za linię taką niedoostrzoną kredką.

Czym jest ,,zaostrzenie kredki” w życiu duchowym, jaką analogię dostrzegam? Chodzi mi o wyrobienie sobie ,,ostrego” obrazu Boga, ,,ostrej” świadomości zasad, które On mi dał. ,,Ostrej” w znaczeniu ,,wyraźnej, dobrze ukształtowanej”. Tylko wtedy, gdy to mam, będę w stanie dobrze wypełniać to, co jest moim chrześcijańskim zadaniem czy też powołaniem. Nie będę wychodzić za linię, czyli przekraczać bardziej lub mniej świadomie pewnych granic, które – wbrew pozorom – pomagają żyć, a nie w tym życiu przeszkadzają. Będę żyć pełnią życia.

Jezu, przemieniaj mnie!

Opublikowano Formacja Sumienia | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Pamiętnik wiejskiego proboszcza – rozważanie o żużlu

W dzisiejszej godzinie w ciągu dnia modlimy się słowami Ps 119

Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.

Na plebanii mam piec CO. Świat i ludzie, żeby w nim napalić, zwłaszcza po przerwie ponad 20 lat w tego typu akcjach. Daję jednak radę, za co dziękuje Panu Bogu, jak i też dziękuje Mu za pomocnika, który gdy mnie nie ma, dba, by w piecu nie było ciemno.

Jest jednak pewien problem, który wiąże się z piecem. Tym problemem jest żużel (a dokładniej popiół). Nie ma za bardzo gdzie go wyrzucać. Jeszcze z tym po drewnie to nie ma aż tak wielkiego problemu, to dobry nawóz. Można przesypywać nim kompost, czy na grządki wysypywać. Ale co robić z tym po węglu? Tym bardziej po tym oszukanym, jaki się zdarza, że co do pieca wrzucisz, to i wyjmiesz?  Trzeba się będzie z tym zmierzyć. Póki co, palę drewnem.🙂

Oczywiście, żużel z pieca, popiół, to tylko pretekst. Chodzi o coś znacznie ważniejszego i głębszego.

Żużel, tak zwana „szlaka” to odpad. Im wartościowsze paliwo i odpowiednio przeprowadzony proces spalania w sprawnym i wydajnym piecu, tym mniej żużlu i popiołu.

Przekładając to na rzeczywistości duchowe: im szlachetniejsze intencje i odpowiednio dobrane do ich realizacji uczynki, przeprowadzone w sposób przemyślany i odpowiedzialny, przez człowieka dojrzałego, nazywanego przez Słowo Boże oraz Sł. Bożego, ks. Blachnickiego, „nowego człowieka w Chrystusie”, tym mniej obiektywnego zła (odpadów) w postaci okazywanego gniewu, nienawiści, narzekań, agresji, manipulacji, etc. Nie ma wtedy konieczności „kombinowania” z utylizacją szlaki.

Niech słowa Ps 119 jak i również obraz pieca uplastycznią nie tylko nasze pragnienie zdążania do stawania się Nowym Człowiekiem, ale niech też będą nam przypomnieniem, że życia trzeba przeżyć na chwałę Bożą, a nie przekombinować je diabłu na uciechę!

 

 

Opublikowano Dzieje, Puncta, Słowa o Słowie, Variae | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

„Nie mamy życzenia modlić się z panem”

Rok temu, podczas wakacji, w jednym z polskich miast, na rynku, podszedłem do pary Świadków Jehowy, żeby im ogłosić Dobrą Nowinę. Podzieliłem się z nimi tym, co uczynił mi Jezus Chrystus w moim życiu, stworzyłem im okazję do refleksji nad rzeczywistością zbawienia. Zwłaszcza dla kobiety, która – jak się w rozmowie okazało – kiedyś porzuciła chrześcijaństwo. Co ciekawe, pochwalę się – kiedy to jej powiedziałem, że wiem, iż ona jest ochrzczona i że porzuciła Chrystusa i Kościół, bardzo się zdumiała, skąd to wiem.

To, że na drodze tej kobiety Bóg mnie postawił, jest niczym innym, jak dowodem miłości Ojca do dziecka, które narozrabiało i boi się wrócić.

Rozmowa nasza trwała około godziny. Po tym czasie, widząc, że to już czas na mnie, zaproponowałem obojgu wspólną modlitwę: za nas, za miasto w którym się znajdowaliśmy, a także o pokój na świecie. Nie doszło do modlitwy. Mężczyzna mi powiedział, iż oni nie mają życzenia się ze mną modlić! (sic!) W tym momencie nie miałem żadnych wątpliwości, jakiego ducha są ci państwo. A wydarzenie, które nastąpiło zaraz po tym, tylko mnie utwierdziło w przekonaniu, kim są, i co to za jedni.

Dziś czytamy w Ewangelii:

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie

(Łk 11,1-4)

Modlitwa łączy oraz wzmacnia więzi. Jeśli chcesz się przekonać, z kim „tańczysz”, zaproponuj mu modlitwę lub przynajmniej rozmowę o niej. Wtedy będziesz mieć jasność, czy jest Twoja relacja z tym kimś konieczna, twórcza i sensowna, czy też wyjaławia Ciebie i zagraża Twoim wartościom.

I jeszcze jedno: zastanawiam się, jak musiał wyglądać Jezus po modlitwie, jakie pragnienia wzbudził u uczniów, że wyszli do Niego z taką prośba: panie, naucz nas się modlić!

 

Opublikowano behawioryzm, Dzieje, Puncta, Słowa o Słowie, Słowo, Variae | Otagowano , , , , , , , , , , , , | 3 komentarzy

O głupocie pewnego ojca

Nie mam ochoty poświęcać „Czarnemu protestowi” więcej, aniżeli to konieczne. Kto i po co – można sobie doczytać w necie. Chce się dziś odnieść do dwóch spraw, w kontekście tegoż „protestu”

Po pierwsze – Słowo Boże na dziś:

(Ga 1,6-12)

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Bez komentarza!

Ewangelia na dziś:

(Łk 10,25-37)

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!

 Tu także, wg mnie, komentarz jest zbyteczny.

To, co chce skomentować, to informacja z dzisiejszych programów informacyjnych: ojciec napisał usprawiedliwienie swej córce, gimnazjalistce, która poszła w na wagary, na ów protest. Ojciec napisał, że wg niego jest zasadne, że córka powinna „walczyć o prawa kobiet”. O nierozumny ojcze! Tym jednym zdaniem przekreśliłeś te kilkanaście lat swego ojcostwa. Bo to TY masz podstawowy obowiązek, TWOIM WŁASNYM SŁOWEM I CZYNEM, okazywanym wobec TWEJ ŻONY dbać o prawa kobiet i KAŻDEGO człowieka, wypełniając jak najdokładniej to, co niesie w sobie przekaz SŁOWA BOŻEGO. TY bierzesz podstawową odpowiedzialność za wychowanie TWYCH dzieci! Pozwalając na wagary, masz udział w grzechu nieposłuszeństwa. Nie wymagaj więc, by TWE dziecko miało CIEBIE słuchać, skoro Ty uczysz je czegoś dokładnie przeciwnego.

 

 

Opublikowano behawioryzm, Dzieje, Formacja Sumienia, Słowa o Słowie, Słowo, Variae, Życie Duchowe | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | 4 komentarzy

Konkubenci – niegodni sakramentu małżeństwa

Spotkałem się jakiś czas temu z narzeczonymi, którzy za niespełna rok chcą się pobrać. Od roku żyją w konkubinacie. Po rozmowie z tymi młodymi ludźmi o okolicznościach, jakie doprowadziły do takiego stanu rzeczy, przyszły mi na myśl słowa Jezusa: „kto nie chce nieść swego krzyża, ten nie jest Mnie godzien”. Powiedziałem młodym: jeśli nie chcecie nieść swego krzyża pożądliwości, namiętności, tęsknoty za bliskością – a więc spraw, które są normalne i właściwe dla małżeństwa, to nie jesteście godni sakramentu małżeństwa, nie jesteście godni samych siebie. Jeśli poważnie traktujecie Chrystusa, to spróbujcie ponieść swój krzyż, by się go nauczyć, pokochać go, by dzięki temu wzrastać w wierze i miłości.

Wydaje mi się, że zapaliła się w ich sercach iskra pragnienia wejścia w przestrzeń żywej wiary. Proszę o modlitwę za nich, za B i Ż – o godne przygotowanie się do sakramentu małżeństwa.

Opublikowano Dzieje, Słowa o Słowie, Variae | Otagowano , , , , , , , | 13 komentarzy

Pojedynek ze smokiem

Pewna 4 latka chodziła non – stop ze smoczkiem w buzi. Nie pomagały prośby, zachęty, uwagi, że to już za dużo latek na smoczek. Dziecko nie dawało sobie przetłumaczyć, że smok powinien iść w niepamięć.

Razu jednego, podczas zabawy, w grupie 4 latków, dziewczynka wraz z innymi dziećmi zaczęła robić śmieszne miny: wkładać palce do buzi, rozszerzać nimi policzki, i inne tego typu rzeczy. Smoczek naturalnie wypadł na stolik, czy na podłogę. Spostrzegłszy to, powiedziałem dziecku: jak wspaniale wyglądasz bez smoczka! Teraz widzę Twoją buzię roześmianą, radosną i szczęśliwą.

Dziecko, zdawało mi się, że nic sobie nie robiło z tych moich słów. Jednak wielkie było moje zdziwienie i wszystkich następnego dnia, kiedy czterolatka przyszła do przedszkola bez smoczka. Może mi wierzyć, lub nie – ale twarz tego dziecka odmieniła się. Przez pewien moment miałem wątpliwość, czy aby na jej miejsce nie usiadła jakaś inna dziewczynka.

Słowa mają moc! Mogą ożywiać, mogą zabijać. Oby nie brakło w naszych ustach słów, za które nie będziemy się wstydzić, słów, które będą współbrzmieć ze Słowem!

 

Opublikowano behawioryzm, Dzieje, Szkoła, Słowa o Słowie, Variae | Otagowano , , , , , , , , , | 23 komentarzy